Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Code wetgeving code_leg 01/01/2002 - ∞
Datum beslissing date_decision 01/01/2002 - ∞
Einddatum recht date_end 01/01/2002 - ∞
Gewijzigde datum beslissing date_decision_corr 01/01/2002 - ∞
Instructietype Type_instruc 01/01/2002 - ∞
Insz INSZ 01/01/2002 - ∞
Maandelijks gesimuleerd bedrag mnt_mens_sim 01/01/2002 - ∞
Maandelijks gesimuleerd bedrag it mnt_mens_AI_sim 01/01/2002 - ∞
Referentieperiode periode 01/01/2002 - ∞
Startdatum recht date_start 01/01/2002 - ∞
Type record type_rec 01/01/2002 - ∞