Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal Aantal 31/12/2008 - ∞
Burgerlijke staat Burgerlijke_staat 31/12/2008 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 31/12/2008 - ∞
Inschrijvingsdatum rijksregister Inschrijvingsdat_rr 31/12/2008 - ∞