Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Consolidatiesubtype ppo Cnstcd 01/01/1997 - 31/12/2004
Consolidatietype Cntycd 01/01/1997 - 31/12/2004
Werknemerscategorie Wcatcd 01/01/1997 - 31/12/2004