Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Bedrag van de vermindering DeductionAmount 01/01/2005 - 31/12/2016
Berekeningsbasis vermindering DeductionCalculationBasis 01/01/2005 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
Localunit LocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
Naceadmlocalunit NaceAdmLocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
Opgesplitste vermindering Divideddeduction 01/01/2005 - 31/12/2016
Rszppo-aansluitingsnummer Matric 01/01/2005 - 31/12/2016
Verminderingscode Deductioncode 01/01/2005 - 31/12/2016
Volgnummer tewerkstellingslijn per job OccupationSequenceNbr 01/01/2005 - 31/12/2016