Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Begindatum organisatie D_Begin_datum 01/01/2005 - 31/12/2016
Einddatum organisatie D_Eind_datum 01/01/2005 - 31/12/2016
Inschrijvingsnummer rszppo Rsz_inschrijvings_nummer 01/01/2005 - 31/12/2016
Nace-code Code_nace 01/01/2005 - 31/12/2005
Nace-code Code_nace 01/01/2006 - 31/12/2016
Uniek ondernemingsnummer Uniek_ondernemings_nummer 01/01/2005 - 31/12/2016