Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanduiding instelling TFInstitutionType 01/01/2017 - 31/12/2021
Aanduiding instelling AFInstitutionType 01/01/2021 - ∞
Aantal vakantiedagen arbeiders Jrsvac 01/01/2017 - ∞
Bedrag Mntded 01/01/2017 - ∞
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2017 - ∞
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2017 - ∞
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/2017 - ∞
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/2017 - ∞
Dagloon Saljrs 01/01/2017 - ∞
Enkelvoudig vertrekvakantiegeld Pecvaconleave 01/01/2017 - ∞
Forfaitloon Salfor 01/01/2017 - ∞
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/2017 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/01/2017 - ∞
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie per instelling Pp_rrn_inst 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer Dnrtra 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/2017 - ∞
Inrichtende macht Pouorg 01/01/2017 - ∞
Kbo-nummer Companyid 01/01/2017 - ∞
Kengetal Cattra 01/01/2017 - ∞
Klasse deeltijds Catept 01/01/2017 - ∞
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2017 - ∞
Loonklasse Salcla 01/01/2017 - ∞
Maatman Maatman 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Nace-code Codnac 01/01/2017 - ∞
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2017 - ∞
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/2017 - ∞
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/2017 - ∞
Notie artiest Notart 01/01/2017 - ∞
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/2017 - ∞
Notie grensarbeider Notfro 01/01/2017 - ∞
Notie huisarbeid Notdom 01/01/2017 - ∞
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/2017 - ∞
Paritair comité Nr_cp 01/01/2017 - ∞
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/2017 - ∞
Percentage voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Tauxsa 01/01/2017 - ∞
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2017 - ∞
Premies Primes 01/01/2017 - ∞
Prestatietype T_prest 01/01/2017 - ∞
Regime Regime 01/01/2017 - ∞
Regionalisatiecode Codreg 01/01/2017 - ∞
Remabsdays_div100 RemAbsDays_div100 01/01/2017 - ∞
Remabspay RemAbsPay 01/01/2017 - ∞
Rszppo-aansluitingsnummer NOSSRegistrationNbr 01/01/2017 - ∞
Sector Secemp 01/01/2017 - ∞
Stamnummer Matric 01/01/2017 - ∞
Uren deeltijds Heurpt 01/01/2017 - ∞
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2017 - ∞
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/2017 - ∞
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/2017 - ∞
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/2017 - ∞
Vooropzeg Jrspre 01/01/2017 - ∞
Wachtloon Salatt 01/01/2017 - ∞
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2017 - ∞
Werknemerscode Codtra 01/01/2017 - ∞
Werknemersklasse Clatra 01/01/2017 - ∞
Werknemersklasse - vakantiestelsel Claonv 01/01/2017 - ∞
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/2017 - ∞