Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanduiding instelling CmAFInstitutionType 01/01/2022 - ∞
Aanduiding instelling InstitutionType 01/01/2017 - 31/12/2021
Berekeningsbasis bijdrage Contributioncalculationbasis 01/01/2017 - ∞
Bijdragebedrag Contributionamount 01/01/2017 - ∞
Bijdragecode Contributioncode 01/01/2017 - ∞
Kengetal Cattra 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞