Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Bijdrage op geaggregeerd dubbel vakantiegeld Mcotdpv 01/01/2003 - 31/03/2008
Geaggregeerd dubbel vakantiegeld Mpecvac 01/01/2003 - 31/03/2008
Werkgeverskengetal Employerclass 01/01/2003 - 31/03/2008