Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Bedrag Mntded 01/01/1997 - 31/12/2002
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/1997 - 31/12/2002
Bijdragevoet fonds voor bestaanszekerheid Taufse 01/01/1997 - 31/12/2002
Bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/1997 - 01/01/1997
Code bijzondere bijdrage Codons 01/01/1997 - 31/12/2002
Code fonds voor sluiting van ondernemingen Codffe 01/01/1997 - 31/12/2002
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/1997 - 31/12/2002
Cumulatie Fictif 01/01/1997 - 31/12/2002
Dagloon Saljrs 01/01/1997 - 31/12/2002
Dubbel vakantiegeld Pecvac 01/01/1997 - 31/12/2002
Forfaitloon Salfor 01/01/1997 - 31/12/2002
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/1997 - 31/12/2002
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/1997 - 31/12/2002
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/1997 - 31/12/2002
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/1997 - 31/12/2002
Identificatienummer Dnrtra 01/01/1997 - 31/12/2002
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/1997 - 31/12/2002
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/1997 - 31/12/2002
Inrichtende macht Pouorg 01/01/1997 - 31/12/2002
Kengetal Cattra 01/01/1997 - 31/12/2002
Klasse deeltijds Catept 01/01/1997 - 31/12/2002
Loonklasse Salcl_pt 01/01/1997 - 31/12/2002
Loonklasse Salcla 01/01/1997 - 31/12/2002
Munteenheid Devise 01/01/1997 - 31/12/2002
Nace-code Codnac 01/01/1997 - 31/12/2002
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/1997 - 31/12/2002
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie artiest Notart 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie grensarbeider Notfro 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie huisarbeid Notdom 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie ingroeibaan Nottre 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie interim onderwijs Notens 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie stagiair Notsta 01/01/1997 - 31/12/2002
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/1997 - 31/12/2002
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/1997 - 31/12/2002
Premies Primes 01/01/1997 - 31/12/2002
Prestatietype T_prest 01/01/1997 - 31/12/2002
Regionalisatiecode Codreg 01/01/1997 - 31/12/2002
Sector Secemp 01/01/1997 - 31/12/2002
Stamnummer Matric 01/01/1997 - 31/12/2002
Uren deeltijds Heurpt 01/01/1997 - 31/12/2002
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/1997 - 31/12/2002
Verminderingscode Codred 01/01/1997 - 31/12/2002
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/1997 - 31/12/2002
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/1997 - 31/12/2002
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/1997 - 31/12/2002
Vooropzeg Jrspre 01/01/1997 - 31/12/2002
Wachtloon Salatt 01/01/1997 - 31/12/2002
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemerscode Codtra 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemersklasse Clatra 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/1997 - 31/12/2002