Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Bedrag van de bijdragevermindering Deductionamount 01/01/2003 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdragevermindering DeductionCalculationBasis 01/01/2003 - 31/12/2016
Fgtype FGType 01/01/2016 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Opgesplitste vermindering DividedDeduction 01/01/2003 - 31/12/2016
Verminderingscode Deductioncode 01/01/2003 - 31/12/2016