Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal vakantiedagen arbeiders Jrsvac 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag Mntded 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag Mntded_p 01/01/2003 - 31/03/2008
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2003 - 31/12/2016
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/2003 - 31/12/2016
Bijdrage begeleiding werklozen Cotach 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage bestemd voor de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen Cotfor 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage educatief verlof Cotedu 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage fonds sluiting ondernemingen Cotffe 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage fonds voor bestaanszekerheid Cotfse 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage kinderopvang Cotacc 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage tijdelijke werkloosheid Cotcht 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage werkloosheid van 1,60% Cotm_s 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijzondere rsz-bijdrage Cotons 01/01/2003 - 31/03/2008
Code bijzondere bijdrage Cotons 01/01/2003 - 31/03/2008
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/2003 - 31/12/2016
Dagloon Saljrs 01/01/2003 - 31/12/2016
Forfaitloon Salfor 01/01/2003 - 31/12/2016
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/2003 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2003 - 31/12/2016
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/2003 - 31/12/2016
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/2003 - 31/12/2016
Identificatienummer Dnrtra 01/01/2003 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1997 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/2003 - 31/12/2016
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/2003 - 31/12/2016
Inrichtende macht Pouorg 01/01/2003 - 31/12/2016
Kbo-nummer Companyid 01/01/2003 - 31/12/2016
Kengetal Cattra 01/01/2003 - 31/12/2016
Klasse deeltijds Catept 01/01/2003 - 31/12/2016
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2003 - 31/12/2016
Loonklasse Salcla 01/01/2003 - 31/12/2016
Maatman Maatman 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Nace-code Codnac 01/01/2008 - 31/12/2016
Nace-code Codnac 01/01/2003 - 31/12/2007
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2008 - 31/12/2016
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2003 - 31/12/2007
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/2003 - 31/12/2016
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie artiest Notart 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie eerste werkervaringscontract Not1ep 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie grensarbeider Notfro 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie huisarbeid Notdom 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/2003 - 31/12/2016
Paritair comité Nr_cp 01/01/2003 - 31/12/2016
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/2003 - 31/12/2016
Percentage voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Tauxsa 01/01/2003 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2003 - 31/12/2016
Premies Primes 01/01/2003 - 31/12/2016
Prestatietype T_prest 01/01/2003 - 31/12/2016
Regime Regime 01/01/2003 - 31/12/2016
Regionalisatiecode Codreg 01/01/2003 - 31/03/2014
Regionalisatiecode Codreg 01/04/2014 - 31/12/2016
Remabsdays_div100 RemAbsDays_div100 01/01/2011 - 31/12/2016
Remabspay RemAbsPay 01/01/2011 - 31/12/2016
Sector Secemp 01/01/2003 - 31/12/2016
Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuig Cotveh 01/01/2003 - 31/12/2004
Stamnummer Matric 01/01/2003 - 31/12/2016
Uren deeltijds Heurpt 01/01/2003 - 31/12/2016
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2003 - 31/12/2016
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/2003 - 31/12/2016
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/2003 - 31/12/2016
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/2003 - 31/12/2016
Vooropzeg Jrspre 01/01/2003 - 31/12/2016
Wachtloon Salatt 01/01/2003 - 31/12/2016
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemerscode Codtra 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemersklasse Clatra 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/2003 - 31/12/2016