Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Berekeningsbasis bijdrage Contributioncalculationbasis 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragebedrag Contributionamount 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragecode Contributioncode 01/01/2006 - 31/12/2016
Kengetal Cattra 01/01/2003 - 31/12/2016