Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Begindatum Begaansc 01/01/1997 - ∞
Beroep Beroepc 01/01/1997 - ∞
Bijdragecategorie Bijdcat 01/01/1997 - ∞
Hoedanigheid Hoed 01/01/1997 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1997 - ∞
Mandataris Mandatc 01/01/1997 - ∞
Nace-code Nacec 01/01/2000 - 31/12/2002
Nace-code Nacec 01/01/2003 - 31/12/2007
Nace-code Nacec 01/01/2008 - ∞
Schrappingsdatum Schaansc 01/01/1997 - ∞