Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1997 - ∞
Inkomstenjaar Jaar 01/01/1969 - ∞
Jaarinkomen Inkomens 01/01/1969 - ∞
Tellingsjaar Tellingsjaar 01/01/2000 - ∞