Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Begin ziekte B_ziekte 01/01/1997 - ∞
Begindatum B_inval 01/01/1997 - ∞
Beroep Beroep 01/01/1997 - 31/12/2015
Beslissing geneeskundige raad voor invaliditeit Gri_cod 01/01/1997 - ∞
Diag_ziekte Diag_ziekte 01/01/2016 - ∞
Einddatum E_inval 01/01/1997 - ∞
Gecumuleerde uitkeringen Cumul 01/01/1997 - 31/12/2009
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1997 - ∞
Indicatorveld invaliditeit R_Exclus 01/01/1997 - ∞
Intrede_ziekte Intrede_ziekte 01/01/2016 - ∞
Medische code Gr_ziekt 01/01/1997 - ∞
Regime Regime 01/01/2016 - ∞
Sociale staat Sociale_staat 01/01/2010 - ∞
Statistische aanwijzer Aanwijz 01/01/1997 - 31/12/2009
Type_ziekte Type_ziekte 01/01/2016 - ∞
Zittingsdatum D_zittin 01/01/1997 - ∞