Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Basisloon basisloon 01/01/2017 - ∞
Bedrag bedrag 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de subrogatie Bedrag_subrogatie 01/01/2017 - ∞
Begindatum van de arbeidsongeschiktheid beg_ongeschiktheid_datum 01/01/2017 - ∞
Begindatum van de periode beg_periode_datum 01/01/2017 - ∞
Beroep beroep_code 01/01/2017 - ∞
Code "indiener" van de aanvraag indiener_code 01/01/2017 - ∞
Code aard van de beslissing aard_beslissing_code 01/01/2017 - ∞
Datum van de aanvraag verzoekschrift_datum 01/01/2017 - ∞
Datum van de beslissing beslissing_datum 01/01/2017 - ∞
Dossiernummer Dossiernummer 01/01/2017 - ∞
Einddatum stopzettings_datum 01/01/2017 - ∞
Einddatum van de periode end_periode_datum 01/01/2017 - ∞
Geboortedatum geboorte_datum 01/01/2017 - ∞
Geslacht geslacht 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Indexering van de vergoeding Index_uitkering 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld beroepsziekte R_Exclus 01/01/2017 - ∞
Ongeschiktheidspercentage percentage_c 01/01/2017 - ∞
Overlijdensdatum overlijden_datum 01/01/2017 - ∞
Pathologie pathologie_code 01/01/2017 - ∞
Periodiciteit Soort_periode 01/01/2017 - ∞
Soort uitkering Soort_uitkering 01/01/2017 - ∞
Stelsel mijnwerkers Stelsel 01/01/2017 - ∞
Volgnummer van de ziekte Rang 01/01/2017 - ∞
Werkgever werkgever_code 01/01/2017 - ∞
Ziektecode code_ziekte 01/01/2020 - ∞