Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Basisbedrag voor de berekening van de hulp van derden Mont_de_base_calc_aide_tiers 01/01/2013 - 31/12/2016
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base_ip 01/01/2012 - 31/12/2016
Consolidatiedatum Date_consolidation 01/01/2013 - 31/12/2016
Datum van de beslissing tot ontvankelijkheid Date_decision 01/01/2013 - 31/12/2016
Definitief percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip_definitif 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage hulp van derden Taux_aide_de_tiers 01/01/2013 - 31/12/2016
Soort beslissing Type_decision 31/12/2013 - 31/12/2016