Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanmaakdatum date_creation 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip 01/01/2013 - 31/12/2016