Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Begin van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Debut_periode 01/01/2013 - 31/12/2016
Einde van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Fin_periode 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016
Percentage van de tijdelijke ongeschiktheid Taux_indemnite 01/01/2013 - 31/12/2016
Refertejaar Anne_ref 01/01/2013 - 31/12/2016
Uitbetaald brutobedrag Montant_brut 01/01/2013 - 31/12/2016