Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheid SALBASIT 01/01/2014 - 31/12/2016
Bedrag betaald voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid MONTITP 01/01/2005 - 31/12/2016
Bedrag betaald voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid MONTITT 01/01/2005 - 31/12/2016
Bedrag juridische kosten MONTFRJUD 01/01/2014 - 31/12/2016
Bedrag kapitaal 45bis MONTCAP45B 01/01/2014 - 31/12/2016
Bedrag kapitaal 45q MONTCAP45Q 01/01/2014 - 31/12/2016
Bedrag kapitaal 45ter MONTCAP45T 01/01/2014 - 31/12/2016
Bedrag kapitaal derde MONTCAPTIERS 01/01/2014 - 31/12/2016
Bedrag pao/voorschotten op renten MONTIPAVR 01/01/2014 - 31/12/2016
Bedrag van de teruggevorderde technische lasten MONTCHTECREC 01/01/2014 - 31/12/2016
Begrafeniskosten MONTFRFUN 01/01/2005 - 31/12/2016
Betrokken jaar CANNEEPM 01/01/2005 - 31/12/2016
Dagen gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid DUREEITP 01/01/2005 - 31/12/2016
Dagen volledige tijdelijke ongeschiktheid DUREEITT 01/01/2005 - 31/12/2016
Intresten en boetes MONTFRINT 01/01/2005 - 31/12/2016
Jaar van het ongeval ANNEEACC 01/01/2005 - 31/12/2016
Kosten van prothesen MONTFRPROT 01/01/2005 - 31/12/2016
Loonverlies MONTPERTSAL 01/01/2005 - 31/12/2016
Medische kosten MONTFRMED 01/01/2005 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2005 - 31/12/2016
Percentage permanente arbeidsongeschiktheid TAUXIPRES 01/01/2014 - 31/12/2016
Referentiejaar ANNEEREF 01/01/2005 - 31/12/2016
Reserve voor hulp van derden TAUXATRES 01/01/2005 - 31/12/2016
Uitkering voor derden MONTAIDTIERS 01/01/2005 - 31/12/2016
Verplaatsingskosten MONTFRDEPL 01/01/2005 - 31/12/2016
Voorgesteld loon SALBASE 01/01/2005 - 31/12/2016