Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Begindatum van de herzieningstermijn Date_debut_delai_revision 01/01/2013 - 31/12/2016
Einddatum van de herzieningstermijn Date_fin_delai_revision 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval NRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016