Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Academiejaar academiejaar 01/01/1988 - ∞
Bewijs hoger secundair onderwijs titre_secsup 01/01/1988 - ∞
Diploma uitgereikt diplome_decerne 01/01/1988 - ∞
Geboortedatum DDN 01/01/1988 - ∞
Geslacht sexe 01/01/1988 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1988 - ∞
Jaar van uitreiking van het hoger secundair onderwijs diploma annee_secsup 01/01/1988 - ∞
Jaar van uitreiking van het niet-universitair bewijs annee_shu 01/01/1988 - ∞
Nationaliteit natio 01/01/1988 - ∞
Statuut beursstudent bourse 01/01/2003 - ∞
Studiecategorie cat_études 01/01/1988 - ∞
Studiecategorie (niet-universitair onderwijs) cat_shu 01/01/2009 - ∞
Studiecategorie (niet-universitair onderwijs) cat_shu 01/01/2005 - 31/12/2008
Studiedomein domaine_etudes 01/01/1988 - ∞
Titel van studieprogramma prog_etudes 01/01/2016 - ∞
Toegangbewijs aan het hoger onderwijs titre_acc 01/01/1988 - ∞