Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Activering rva activation_ONEm 31/03/2003 - ∞
Ander afgeleid pensioen afgeleid_pensioen 31/03/2003 - ∞
Andere vrijstellingen disp_autres 31/03/2003 - ∞
Bruggepensioneerd en rmi/rmh pod_mi_prepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Buitenlands pensioen pensioen_buitenland 31/03/2003 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en pensioentrekkend zonder werk nic_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en rechtgevend kind nic_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en rmi / rmh nic_leefloner 31/03/2005 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en werkend nic_travailleur 31/03/2003 - ∞
Gepensioneerd en rmi / rmh pod_mi_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Gib/igo GIB_IGO 31/03/2003 - ∞
Insz INSZ 30/06/1998 - ∞
Invaliditeit en pensioentrekkend (zonder werk) riziv_pensioentrekkend 31/03/2003 - ∞
Invaliditeit en rechtgevend kind riziv_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Invaliditeit en rmi / rmh riziv_leefloner 31/03/2005 - ∞
Invaliditeit en werkend riziv_travailleur 31/03/2003 - ∞
Kinderbijslag opgenomen in het kadaster van de rkw kinderbijslag_RKW 31/03/2003 - 30/06/2014
Kinderbijslag rsvz kinderbijslag_RSVZ 31/03/2003 - 30/06/2014
Loopbaanonderbreker / tijdskredietnemer en rmi / rmh pod_mi_interruption_de_carriere 31/03/2003 - ∞
Nomenclatuur van socio-economische positie Nomenc 30/06/1998 - 31/12/2002
Nomenclatuur van socio-economische positie Nomenc 31/03/2003 - ∞
Oudere werkzoekende disp_DE_age 31/03/2003 - ∞
Overlevingspensioen stelsel ambtenaren overlevingspensioen_ambtenaar 31/03/2003 - ∞
Overlevingspensioen werknemersstelsel overlevingspensioen_werknemer 31/03/2003 - ∞
Overlevingspensioen zelfstandigenstelsel overlevingspensioen_zelfstandige 31/03/2003 - ∞
Pensioentrekkend en tegemoetkoming mindervaliden tegemoetkomingen_mindervaliden 31/03/2003 - ∞
Pwa ALE 31/03/2003 - ∞
Rmi / rmh en rechtgevend kind leefloner_als_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Rustpensioen stelsel ambtenaren rustpensioen_ambtenaar 31/03/2003 - ∞
Rustpensioen werknemersstelsel rustpensioen_werknemer 31/03/2003 - ∞
Rustpensioen zelfstandigenstelsel rustpensioen_zelfstandige 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten fodsz_incap_prim 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en beroepsziekte fodsz_fbz 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en invaliditeit fodsz_inv 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en pensioentrekkende (zonder werk) fodsz_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en rechtgevend kind fodsz_alloc_fam 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en rmi / rmh fodsz_leefloner 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen FODSZ_TBS 30/06/2011 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en uitkering arbeidsongeval fodsz_fao 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en volledig brugpensioen fodsz_prepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag fodsz_prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet fodsz_interruption_de_carriere 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en vrijgestelde werkzoekende fodsz_disp 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en werkend fodsz_travailleur 31/03/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en werkzoekend fodsz_chomeur 31/03/2003 - ∞
Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen en rmi / rmh pod_mi_tbs 30/06/2011 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten fao_incap_prim 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en beroepsziekte fao_fbz 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en invaliditeit fao_inv 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en pensioentrekkende (zonder werk) fao_pension_complete 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en rechtgevend kind fao_alloc_fam 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en rmi / rmh fao_leefloner 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en volledig brugpensioen fao_prepension_complete 31/03/2007 - 31/12/2011
Uitkering arbeidsongeval en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag fao_prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet fao_interruption_de_carriere 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en vrijgestelde werkzoekende fao_disp 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en werkend fao_travailleur 31/03/2007 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en werkzoekend fao_chomeur 31/03/2007 - ∞
Uitkering beroepsziekte en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten fbz_incap_prim 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en invaliditeit fbz_inv 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en pensioentrekkende (zonder werk) fbz_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en rechtgevend kind fbz_alloc_fam 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en rmi / rmh fbz_leefloner 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen fbz_TBS 30/06/2011 - ∞
Uitkering beroepsziekte en volledig brugpensioen fbz_prepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Uitkering beroepsziekte en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag fbz_prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Uitkering beroepsziekte en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet fbz_interruption_de_carriere 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en vrijgestelde werkzoekende fbz_disp 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en werkend fbz_travailleur 31/03/2003 - ∞
Uitkering beroepsziekte en werkzoekend fbz_chomeur 31/03/2003 - ∞
Volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en rmi / rmh pod_mi_prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Vrijgestelde werkzoekende en rmi / rmh pod_mi_disp 31/03/2003 - ∞
Vrijstelling van inschrijving om familiale of sociale redenen disp_circ_fam_soc 31/03/2003 - ∞
Vrijstelling van inschrijving omwille van een (beroeps)opleiding disp_form 31/03/2003 - ∞
Werkend als pensioentrekkende werkend_als_pensioentrekkende 31/03/2003 - ∞
Werkend als rechtgevend kind werkend_als_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Werkend en gedeeltelijk in terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen Werkend_en_gedeeltelijk_TBS 31/03/2012 - ∞
Werkend en gedeeltelijke loopbaanonderbreking / gedeeltelijk tijdskrediet interr_carriere_temps_partiel 31/03/2003 - ∞
Werkend en halftijds brugpensioen prepension_mi_temps 31/03/2003 - 31/12/2011
Werkend en halftijds in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag prepension_mi_temps 31/03/2012 - ∞
Werkend en rmi / rmh pod_mi_travailleur 31/03/2003 - ∞
Werkend en uitkeringsgerechtigd volledig werkloos indep_alloc_ONEm 31/03/2003 - ∞
Werkend en volledig brugpensioen prepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Werkend en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Werkend en volledig in terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen Werkend_en_volledig_TBS 31/03/2012 - ∞
Werkend en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet interr_carriere_complete 31/03/2003 - ∞
Werkend met inkomensgarantie-uitkering alloc_garantie_rev 31/03/2003 - ∞
Werkzoekend en gekend bij vdab/forem/actiris/adg werkz_VDAB_FOREM_ACTIRIS_ADG 31/03/2005 - ∞
Werkzoekende en rmi / rmh pod_mi_chomeur 31/03/2003 - ∞
Zwangerschapsverlof nic_zwangerschap 31/03/2003 - ∞