Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Geboortedatum D_geboor 01/01/2006 - 01/01/2012
Geslacht Geslacht 01/01/2006 - 01/01/2012
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2006 - 01/01/2012
Woonplaats gemeente Codnis 01/01/2006 - 31/12/2007
Woonplaats gemeente Codnis 01/01/2008 - 01/01/2012