Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Authenticiteit Authenticiteit 01/01/2000 - 31/12/2013
Bewijsstaat Bewijsstaat 01/01/2000 - ∞
Bewijstype Bewijstype 01/01/2000 - ∞
Bijkomende informatie gezamenlijke opleiding Bijk_info_gez_opl 01/01/2000 - 31/12/2013
Bijkomende informatie module type Bijk_info_mod_type 01/01/2000 - 31/12/2013
Bijkomende informatie omschrijving bewijs Bijk_info_bewijs_omschr 01/01/2000 - 31/12/2013
Categorie Categorie 01/01/2000 - ∞
Detailonderwerp Detail_onderwerp 01/01/2000 - ∞
Graad Graad 01/01/2000 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2000 - ∞
Instantie Instantie 01/01/2000 - ∞
Iscedniveau ISCED_niveau 01/01/2000 - ∞
Iscedstudiegebied ISCED_studiegebied 01/01/2000 - ∞
Land Land 01/01/2000 - ∞
Leverancier Leverancier 01/01/2000 - 31/12/2013
Onderwerp Onderwerp 01/01/2000 - ∞
Onderwijsvorm Onderwijsvorm 01/01/2000 - ∞
Registratiedatum Registratiedatum 01/01/2000 - 31/12/2013
Rol alternatieve instantie erkennend alt_instantie_rol_erk 01/01/2000 - 31/12/2013
Rol alternatieve instantie erkennend en uitreikend Alt_instantie_rol_erk_uitr 01/01/2000 - 31/12/2013
Rol alternatieve instantie organiserend alt_instantie_rol_org 01/01/2000 - 31/12/2013
Rol alternatieve instantie uitreikend alt_instantie_rol_uitr 01/01/2000 - 31/12/2013
Schooltype Schooltype 01/01/2000 - ∞
Specialisatie Specialisatie 01/01/2000 - ∞
Studierichting Studierichting 01/01/2000 - ∞
Taal Taal 01/01/2000 - ∞
Uitreikingsdatum Uitreikingsdatum 01/01/2000 - ∞
Uren volwassenenonderwijs Uren_volw_onderwijs 01/01/2000 - ∞
Vervalperiode Vervalperiode 01/01/2000 - ∞
Vks niveau beroepskwalificatie Vks_niv_ber_kwal 01/01/2000 - ∞
Vks niveau onderwijskwalificatie Vks_niv_ond_kwal 01/01/2000 - ∞
Volledige naam Volledige naam 01/01/2000 - ∞