Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Bedrag pri PRI 01/01/2013 - 31/03/2016
Bedrag prs PRS 01/01/2013 - 31/03/2016
Bedrag psi PSI 01/01/2013 - 31/03/2016
Bedrag pss PSS 01/01/2013 - 31/03/2016
Betaling minimumpensioen PminPaid 01/01/2013 - 31/03/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2013 - 31/03/2016
Maand van betaling PayDate 01/01/2013 - 31/03/2016
Noemer pri DenPRI 01/01/2013 - 31/03/2016
Noemer prs DenPRS 01/01/2013 - 31/03/2016
Noemer psi DenPSI 01/01/2013 - 31/03/2016
Noemer pss DenPSS 01/01/2013 - 31/03/2016
Pay category PayCategory 01/01/2013 - 31/03/2016
Statuut ambtenaar CarPP 01/01/2013 - 31/03/2016
Statuut werknemer CarSal 01/01/2013 - 31/03/2016
Statuut zelfstandige CarInd 01/01/2013 - 31/03/2016
Teller pri NumPRI 01/01/2013 - 31/03/2016
Teller prs NumPRS 01/01/2013 - 31/03/2016
Teller psi NumPSI 01/01/2013 - 31/03/2016
Teller pss NumPSS 01/01/2013 - 31/03/2016
Toegang minimumpensioen AccesPmin 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen pri RightMinimumTypePRI 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen prs RightMinimumTypePRS 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen psi RightMinimumTypePSI 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen pss RightMinimumTypePSS 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen uitgekeerd pri RightMinimumPaidPRI 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen uitgekeerd prs RightMinimumPaidPRS 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen uitgekeerd psi RightMinimumPaidPSI 01/01/2013 - 31/03/2016
Type minimumpensioen uitgekeerd pss RightMinimumPaidPSS 01/01/2013 - 31/03/2016