Variabele: Type

Een verbetering voorstellen

Naam

Type

Afkorting

ty_taux

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

De berekening van het pensioen volgens het alleenstaande- of gezinstarief.

Bron

DWH_ONP_DROITMINIMUM

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - 31/12/2015

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
I Alleenstaande 01/01/2015 - 31/12/2015 /
M Gezin 01/01/2015 - 31/12/2015 /