Variabele: Toegang minimumpensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Toegang minimumpensioen

Afkorting

AccesPmin

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan of de persoon toegang heeft tot een minimumpensioen.

Bron

DWH_ONP_PENSIONMINIMUM

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Yes Wel toegang 01/01/2013 - 31/03/2016
No Geen toegang 01/01/2013 - 31/03/2016