Variabele: Soort pensioen volledig

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort pensioen volledig

Afkorting

Soort_pensioen_volledig

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

 

Soort pensioenrecht dat een pensioentrekkende geniet. Deze variabele is gedetailleerder dan de variabele ‘soort_pensioen’.

 

Vanaf 01/01/2016 wordt de variabele soort_pensioen_volledig anders geconstrueerd dan in de voorgaande jaren. Reden daarvoor zijn een aantal suboptimale keuzes die gemaakt werden in het verleden. De  belangrijkste aanpassingen worden hieronder opgelijst:

o      De overgangsuitkeringen van werknemers en zelfstandigen worden opgenomen als aparte categorieën, en vallen dus niet langer onder de overlevingspensioenen van werknemers en zelfstandigen.

o    De voordelen voor vrij verzekerden rust en overleving worden opgenomen als aparte categorieën, en vallen dus niet langer onder het rustpensioen en overlevingspensioen van werknemers.

o    Het echtscheidingspensioen voor werknemers, het echtscheidingspensioen voor zelfstandigen, het echtscheidingspensioen voor de overheidssector, het buitenlands echtscheidingspensioen en het wezenpensioen worden opgenomen als aparte categorieën, en vallen dus niet langer onder de categorie afgeleide pensioenen.

o    De categorie ‘buitenlands rust- en overlevingspensioen’ en de categorie ‘tweedepijlerpensioen’ worden beide opgesplitst in rust- en overlevingspensioenen. Dit onderscheid wordt  gemaakt, maar wordt verder niet wordt gecontroleerd.

o    De categorieën ‘kapitaal ouderdomsrente werknemer’, ‘kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar rust’, ‘kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar overleving’ en ‘Kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar overleving’ worden opgenomen als aparte categorieën.

 

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

 

  • Deze variabele werd afgeleid op basis van de variabelen 'code_voordeel', ', 'periodiciteit', en 'aansluitingsnummer'.
  • Met behulp van deze afgeleide variabele kan een nauwkeurig en betrouwbaar onderscheid worden gemaakt tussen pensioenen binnen de verschillende socialezekerheidsstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) in de eerste en tweede pensioenpijler.
  • Vanaf april 2007 is het aantal records met een nulbetaling voor bepaalde pensioenvoordelen gestegen (overlevingspensioenen in het werknemersstelsel, buitenlandse pensioenen en IGO/GIB). Het betreft pensioenvoordelen waarvan ofwel het recht ofwel de betaling geschorst is. Een recht kan worden geschorst indien niet meer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan, een betaling wordt geschorst indien niet meer aan de betaalvoorwaarde wordt voldaan.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 rustpensioen werknemer 01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
2 kapitaal ouderdomsrente werknemer 01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
3 premie minimum werknemer
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
4 rustpensioen zelfstandige
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
5 premie minimum zelfstandige
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
6 rustpensioen overheid
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
7 kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar rust
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
8 overlevingspensioen werknemer
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
9 kapitaal weduwerente
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
10 overgangsuitkering werknemer
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
11 overlevingspensioen zelfstandige
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
12 overgangsuitkering zelfstandige
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
13 overlevingspensioen ambtenaar
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
14 kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar overleving
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
15 buitenlands rustpensioen
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
16 buitenlands overlevingspensioen
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
17 voordelen vrij verzekerden rust
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
18 voordelen vrij verzekerden overleving
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
19 gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) en inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
20 tegemoetkoming mindervaliden
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
21 echtscheidingspensioen werknemer
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
22 echtscheidingspensioen zelfstandige
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
23 echtscheidingspensioen overheidssector
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
24 buitenlands echtscheidingspensioen
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
25 wezenpensioen
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
26 tweedepijlerpensioen rust
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
27 tweedepijlerpensioen overleving
01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
28 overige 01/01/2016 - 31/03/2016 soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.