Variabele: Administratieve of juridische toestand van de begunstigde

Een verbetering voorstellen

Naam

Administratieve of juridische toestand van de begunstigde

Afkorting

Administratieve_jurid_toestand

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele verwijst naar het pensioenstelsel waarin het voordeel wordt toegekend.

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele wordt niet altijd correct ingevuld en is bijgevolg weinig betrouwbaar.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Sociaal verzekerde stelsel werknemer of gelijkgestelde 01/01/2001 - 31/03/2016
2 Sociaal verzekerde stelsel zelfstandige of vrije beroepen of gelijkgestelde 01/01/2001 - 31/03/2016
3 Ambtenaar (titularis van een definitieve benoeming) 01/01/2001 - 31/03/2016
4 Politiek mandataris 01/01/2001 - 31/03/2016
5 Personeelslid van een onderneming of van een instelling die een eigen pensioenfonds heeft of andere financieringsmiddelen heeft 01/01/2001 - 31/03/2016
6 Personeelslid van een onderneming of een instelling die ingeschreven heeft op een collectief contract bij een extern pensioenfonds 01/01/2001 - 31/03/2016
7 Zelfstandige die een voordeel ontvangt in uitvoering van een individuele pensioentoezegging 01/01/2001 - 31/03/2016
8 Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen 01/01/2001 - 31/03/2016
0 Andere categorieën 01/01/2001 - 31/03/2016