Variabele: Aard voordeel

Een verbetering voorstellen

Naam

Aard voordeel

Afkorting

Aard_voordeel

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele verwijst naar de aard van het pensioenvoordeel

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele wordt niet altijd correct ingevuld omdat er voor de pensioeninstellingen die de aangiftes doen geen precieze omschrijving beschikbaar is van de variabele en de bijhorende codes. Bijgevolg is deze variabele weinig betrouwbaar.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
11 Legaal pensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Er is geen precieze omschrijving van deze variabele en de verschillende codes. Bijgevolg wordt deze variabele vaak foutief ingevuld op de aangifte.
12 Extralegaal pensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Er is geen precieze omschrijving van deze variabele en de bijhorende codes. Bijgevolg wordt deze variabele vaak foutief ingevuld op de aangifte.
21 Legaal aanvullend pensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Er is geen precieze omschrijving van deze variabele en de bijhorende codes. Bijgevolg wordt deze variabele vaak foutief ingevuld op de aangifte.
22 Extralegaal aanvullend pensioen 01/01/2001 - 31/03/2016 Er is geen precieze omschrijving van deze variabele en de bijhorende codes. Bijgevolg wordt deze variabele vaak foutief ingevuld op de aangifte.
31 Residuaire voordelen 01/01/2001 - 31/03/2016 Deze residuaire voordelen zijn Gewaarborgd Inkomen, Inkomensgarantie voor Ouderen, Aanvullende Toelage Minder Validen, Tegemoetkoming ter aanvulling Gewaarborgd Inkomen en Uitkering hulp van derden