Variabele: Vergoedingscategorie van de werkloze

Een verbetering voorstellen

Naam

Vergoedingscategorie van de werkloze

Afkorting

FICHE61

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Geeft aan of de persoon een gezin ten laste heeft, alleenstaand of samenwonend is, in welke uitkeringsperiode de persoon zich bevindt (1ste, 2de of 3de periode) en of de persoon een wachtuitkering of overbruggingsuitkering ontvangt.

Zie bijlage2 voor een overzicht van de verschillende uitkeringscategorieën.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het begrip "uitkeringsperiode" is van toepassing voor de werklozen wier uitkeringen doorheen de tijd verminderen (bijvoorbeeld de samenwonenden), in tegenstelling tot de personen voor wie het bedrag van de uitkering niet verandert doorheen de tijd.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
. Niet van toepassing 01/01/1998 - ∞
1 Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
1 Gezinshoofden, 1ste periode, 3de fase 01/01/2012 - ∞
2 Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
2 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
3 Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 18/12/2011
3 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
4 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/1998 - 31/12/2012
5 Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
5 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - 30/06/2019
6 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
6 Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars 01/01/2012 - ∞
7 Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 1ste periode 01/01/1998 - 31/12/2011
7 Alleenstaanden, 1ste periode, 3de fase 01/01/2012 - ∞
8 Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
8 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
9 Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
9 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2012 - 30/09/2020
10 Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/2012 - 31/12/2012
11 Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
11 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
12 Andere 01/01/1998 - 31/12/2012
13 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 1ste periode 01/01/1998 - 31/12/2011
13 Samenwonenden, 1ste periode, 3de fase 01/01/2012 - ∞
14 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
14 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
15 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
15 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
16 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2012
17 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
17 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
19 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 3de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
19 Samenwonenden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
20 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 3de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
20 Samenwonenden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag 01/01/2012 - 30/06/2013
21 Gezinshoofden, bijz. uitkering voor mindervaliden 01/01/1998 - 30/09/2010
22 Samenwonenden en alleenstaanden, bijz. uitkering voor mindervaliden 01/01/1998 - 31/03/2013
23 Uitkeringen invoer van rechten vanuit EU-lidstaat 01/01/1998 - 31/03/2012
24 Samenwonenden, gewone wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 31/12/2011
24 Samenwonenden, gewone inschakelingsuitkering 01/01/2012 - ∞
25 Gezinshoofden, wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 31/12/2011
25 Gezinshoofden, inschakelingsuitkering (geen 78 dagen arbeid) 01/01/2012 - ∞
26 Alleenstaanden, wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 31/12/2011
26 Alleenstaanden, inschakelingsuitkering 01/01/2012 - ∞
27 Samenwonenden, verhoogde wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 31/12/2011
27 Samenwonenden, verhoogde inschakelingsuitkering 01/01/2012 - 30/09/2020
28 Samenwonenden, gewone wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 30/06/2010
29 Gezinshoofden, wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 30/09/2006
30 Alleenstaanden, wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 30/06/2006
31 Samenwonenden, verhoogde wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/04/1998 - 31/03/2006
32 Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/03/2002
33 Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/03/2010
39 Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2006
40 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2006
41 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 3de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/08/2004
42 Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
42 Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars 01/01/2012 - ∞
47 Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/03/2009
48 Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 30/06/2002
49 Andere 01/01/1998 - ∞
50 Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/12/2011
50 Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden 01/01/2012 - ∞
51 Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/12/2011
51 Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden 01/01/2012 - 31/12/2016
53 Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 30/09/2001
54 Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/12/2011
54 Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden 01/01/2012 - 31/12/2015
55 Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/12/2011
55 Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden 01/01/2012 - 30/06/2016
57 Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 30/06/2003
60 Samenwonenden, beschermingsuitkering, 1ste periode 01/10/2020 - ∞
61 Bevoorrechte samenwonenden, beschermingsuitkering, 1ste periode 01/10/2020 - ∞
62 Alleenstaanden, beschermingsuitkering, 1ste periode 01/10/2020 - ∞
63 Gezinshoofden, beschermingsuitkering, 1ste periode 01/10/2020 - ∞
101 Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/2009 - 31/12/2011
101 Gezinshoofden, 1ste periode, 1ste fase 01/01/2012 - 01/01/2015
102 Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/2009 - 31/12/2011
102 Gezinshoofden, 1ste periode, 2de fase 01/01/2012 - 30/09/2013
103 Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/2009 - 31/12/2011
103 Alleenstaanden, 1ste periode, 1ste fase 01/01/2012 - 31/03/2020
104 Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/2009 - 31/12/2011
104 Alleenstaanden, 1ste periode, 2de fase 01/01/2012 - 31/12/2015
105 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 1ste periode 01/01/2009 - 31/12/2011
105 Samenwonenden, 1ste periode, 1ste fase 01/01/2012 - 01/07/2020
106 Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 1ste periode 01/01/2009 - 31/12/2011
106 Samenwonenden, 1ste periode, 2de fase 01/01/2012 - 31/12/2019
107 Gezinshoofden, wachtuitkeringen met cijfercode 01/01/2012 - 31/12/2012
108 Gezinshoofden, wachtuitkeringen met cijfercode 01/01/2009 - 31/12/2012
109 Gezinshoofden, wachtuitkeringen met cijfercode 31/12/2008 - ∞
110 Gezinshoofden met verhoogde werkloosheidsuitkering voor herstructurering na collectief ontslag 01/04/2012 - 30/06/2012
111 Alleenstaanden met verhoogde werkloosheidsuitkering voor herstructurering na collectief ontslag 01/01/2010 - 31/12/2010
112 Samenwonenden met verhoogde werkloosheidsuitkering voor herstructurering na collectief ontslag 01/01/2012 - 30/06/2012
240 Samenwonenden, gewone inschakelingsuitkering 01/07/2012 - ∞
250 Gezinshoofden, inschakelingsuitkering (geen 78 dagen arbeid) 01/07/2012 - ∞
251 Gezinshoofden, inschakelingsuitkering (minstens 78 dagen arbeid) 01/04/2012 - ∞
260 Alleenstaanden, inschakelingsuitkering 01/07/2012 - ∞
270 Samenwonenden, verhoogde inschakelingsuitkering 01/10/2012 - ∞
301 Gezinshoofden, 1ste periode, 1ste fase 01/10/2012 - ∞
302 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
303 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
305 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
310 Gezinshoofden, verhoogde uitkering tijdens inschrijving in tewerkstellingscel 01/01/2013 - 31/03/2016
311 Gezinshoofden, 1ste periode, 1ste fase 01/10/2012 - ∞
312 Gezinshoofden, 1ste periode, 2de fase 01/10/2012 - ∞
313 Gezinshoofden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
314 Gezinshoofden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
316 Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars 01/10/2012 - ∞
317 Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars 01/10/2012 - ∞
318 Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars 01/10/2012 - 31/12/2016
319 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
321 Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 21 , geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
322 Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 22 , geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
323 Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 23, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
324 Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 24, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
326 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
327 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
328 Gezinshoofden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden 01/10/2012 - ∞
329 Gezinshoofden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden 01/10/2012 - ∞
331 Gezinshoofden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
401 Alleenstaanden, 1ste periode, 1ste fase 01/10/2012 - ∞
402 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
403 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
405 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
410 Alleenstaanden, verhoogde uitkering tijdens inschrijving in tewerkstellingscel 01/10/2012 - 30/09/2014
411 Alleenstaanden, 1ste periode, 1ste fase 01/01/2013 - ∞
412 Alleenstaanden, 1ste periode, 2de fase 01/10/2012 - ∞
413 Alleenstaanden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
414 Alleenstaanden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
419 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
421 Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 21, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
422 Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 22, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
423 Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 23, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
424 Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 24, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
426 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anc. toeslag 01/10/2012 - ∞
427 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
428 Alleenstaanden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden 01/10/2012 - ∞
429 Alleenstaanden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden 01/10/2012 - ∞
431 Alleenstaanden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
501 Samenwonenden, 1ste periode, 1ste fase 01/10/2012 - ∞
502 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
503 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
505 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
510 Samenwonenden, verhoogde uitkering tijdens inschrijving in tewerkstellingscel 01/10/2012 - 31/12/2017
511 Samenwonenden, 1ste periode, 1ste fase 01/01/2013 - ∞
512 Samenwonenden, 1ste periode, 2de fase 01/10/2012 - ∞
513 Samenwonenden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
514 Samenwonenden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
519 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
521 Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 21, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
522 Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 22, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
523 Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 23, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
524 geen anc. toeslagSamenwonenden, 2de periode, degressieve fase 24, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
526 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
527 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
529 Samenwonenden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden 01/10/2012 - ∞
531 Samenwonenden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
602 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
603 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
605 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2013 - ∞
621 Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 21 , anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 30/09/2019
622 Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 22, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 31/12/2014
626 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/04/2014 - 30/09/2019
627 Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2013 - 30/06/2020
631 Gezinshoofden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag 01/01/2013 - 30/09/2019
702 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B,anc. Toeslag 01/10/2012 - ∞
703 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
705 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
721 Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 21, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 30/09/2018
722 Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 22, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 31/12/2015
723 Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 23, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 30/06/2016
724 Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 24, anciënniteit toeslag 01/04/2016 - 31/12/2016
726 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
727 Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2013 - ∞
731 Alleenstaanden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
802 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
803 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
805 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
821 Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 21, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 30/09/2013
822 Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 22, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
823 Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 23, anciënniteit toeslag 01/10/2013 - 31/03/2019
824 Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 24, anciënniteit toeslag 01/07/2013 - 31/12/2018
826 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2013 - 30/06/2020
827 Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/04/2013 - ∞
831 Samenwonenden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
901 Mantelzorg, palliatieve zorg, toegelaten op basis van arbeidsprestaties 01/07/2015 - ∞
902 Mantelzorg, palliatieve zorg, toegelaten op basis van studies 01/10/2015 - 30/09/2020
911 Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 1ste periode 01/04/2015 - ∞
912 Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van studies, 1ste periode 01/04/2015 - ∞
913 Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 2de periode 01/04/2015 - ∞
914 Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van studies, 2de periode 01/07/2016 - ∞
921 Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 1ste periode 01/04/2015 - ∞
922 Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van studies, 2de periode 01/04/2015 - 30/09/2020
923 Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 2de periode 01/10/2015 - ∞
924 Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van studies, 2de periode. 01/04/2016 - ∞
Alle andere waarden Andere 01/01/2012 - ∞

Uitkeringscategorieën

In functie van hun gezinssituatie zullen de werklozen werkloosheidsuitkeringen ontvangen die niet doorheen de tijd veranderen (samenwonende met gezinslast), die meteen al lager zijn (samenwonende), die zullen verminderen, op variabele wijze naargelang de categorie, na een eerste uitkeringsjaar (alleenstaanden en samenwonenden) en die forfaitair worden in een derde periode (enkel samenwonenden).

De uitkeringsgerechtigde niet-werkzoekende volledig werklozen

Met toestemming van de RVA, en onder bepaalde voorwaarden
- m.b.t. de leeftijd, de werkloosheidsduur,
- omwille van sociale of familiale redenen,
- om een beroepsopleiding te volgen,
- om studies met voltijds leerplan te hervatten,
- om aan ontwikkelingssamenwerking te doen …
kunnen uitkeringsgerechtigde volledig werklozen voor een welbepaalde duur (behalve voor bepaalde zogenaamde “oudere” werklozen) worden vrijgesteld van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende en kunnen ze, tijdens de periode gedekt door de vrijstelling, de activiteit uitoefenen waarvoor de vrijstelling werd verleend.