Variabele: Code ZIV inhouding

Een verbetering voorstellen

Naam

Code ZIV inhouding

Afkorting

Code_ZIV_inhouding

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Factoren waarmee rekening moet gehouden worden bij de bepaling van de ZIV inhouding.

Bron

DWH_ONP_SFP_CADASTRE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Op het brutobedrag van het pensioen worden nog een aantal sociale en fiscale inhoudingen verricht zoals de ZIV inhouding, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing.
  • De inhouding ziekteverzekering is een wettelijk verplichte bijdrage die wordt gestort aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en die bijdraagt tot de financiering van de ziekteverzekering.
  • Het percentage van de inhouding wordt bepaald op basis van de bruto (pensioen)inkomsten en de gezinssituatie.
  • In principe wordt op elk pensioen een ZIV inhouding van 3,55% doorgevoerd. Wanneer het bruto maandbedrag echter onder een bepaalde grens valt, wordt er geen inhouding gedaan. Het bedrag van de ZIV inhouding kan dus 0 zijn. De ZIV inhouding mag ook niet tot gevolg hebben dat het pensioen door de inhouding lager wordt dan het nettobedrag van een pensioentrekkende bij wie niets wordt ingehouden. In dat geval zal er slechts een gedeeltelijke inhouding worden verricht. Teveel geïnde bedragen worden jaarlijks aan de pensioentrekkende terugbetaald. Deze terugbetalingen worden echter niet geregistreerd in het Pensioenkadaster.
  • Indien de pensioentrekkende in het buitenland verblijft, kan hij onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de ZIV bijdrage.
  • Vakantiegelden zijn niet onderworpen aan de ZIV inhouding en de solidariteitsbijdrage.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen ZIV inhouding 01/04/2016 - ∞ Voorbehouden aan de instellingen die wettelijke pensioenen betalen. Deze code wordt ook gebruikt indien een voordeel niet onderworpen is aan de ZIV inhouding (behalve vakantiegeld want dit wordt opgevangen door code 9).
1 Met gezinslast 01/04/2016 - ∞
2 Zonder gezinslast 01/04/2016 - ∞
3 Inhouding te berekenen op verzoek van de RVP zonder rekening te houden met de drempel 01/04/2016 - ∞ Tot en met 2004 gebeurde dit op verzoek van het RIZIV.
4 Geen inhouding meer te berekenen op verzoek van de RVP 01/04/2016 - ∞ Tot en met 2004 gebeurde dit op verzoek van het RIZIV.
5 Gedeeld pensioen met gezinslast 01/04/2016 - ∞
6 Gedeeld pensioen zonder gezinslast 01/04/2016 - ∞
9 Vakantiegeld niet onderworpen aan de ZIV inhouding en aan de solidariteitsafhouding 01/04/2016 - ∞