Bron Réfugiés_Ukraines_STATBEL

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Statbel

Naam

Réfugiés_Ukraines_STATBEL

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - ∞

Coverage/scope

Deze databron bevat de personen met de Oekraïense nationaliteit of de nationaliteit van de voormalige Sovjet-Unie (voor personen ouder dan 65 jaar) die sinds 1 maart 2022 nieuw zijn ingeschreven in het Rijksregister.

Periodiciteit

In deze databron moet een onderscheid gemaakt tussen de data die betrekking hebben op 2022 en data die betrekking hebben op 2023.

Voor de data van 2022 geldt het volgende:

  • De meting van de gegevens gebeurt per kwartaal, ongeveer twee weken na de laatste dag van het kwartaal.
  • Elk kwartaalbestand bevat telkens ook de inschrijvingen die geregistreerd werden in de voorgaande kwartalen. Bijvoorbeeld: het bestand van het derde kwartaal bevat de gegevens van het eerste, tweede en derde kwartaal.

Voor de data van 2023 geldt:

  • De meting van de gegevens gebeurt eveneens per kwartaal, ongeveer twee weken na de laatste dag van het kwartaal.
  • Elk kwartaalbestand bevat enkel de inschrijvingen die geregistreerd werden dit kwartaal.

 

Observatie eenheid

/

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/