Juridische fiches

Een verbetering voorstellen

De juridische fiches bestaan uit een schema per instelling. Deze schema’s bevatten een overzicht van de juridische wijzigingen die een effect hebben gehad op (1) de populatie, (2) de variabelen of (3) de waarden van de variabelen van het DWH AM&SB. Onder juridische wijzigingen worden wetten, Koninklijke Besluiten, omzendbrieven en Europese verordeningen verstaan.
De selectie van juridische wijzigingen gebeurde (niet exhaustief) op basis van instructies of jaarverslagen van de betreffende instelling.

Per juridische wijziging zijn volgende rubrieken opgenomen in de schema’s:

  • jaar waarin de juridische wijziging effect heeft op het DWH AM&SB
  • datum van de aanpassing van het wettelijk kader
  • datum van de publicatie van de wijziging (bv. in het Belgisch Staatsblad)
  • periode waarin de juridische wijziging effect heeft
  • beschrijving van de juridische wijziging
  • populatie waarop de juridische wijziging effect heeft
  • betrokken bron/variabele/code
  • impact van de juridische wijziging

Er zijn juridische fiches beschikbaar voor RVA, RVP en RSZ voor de periode 2005-2010.