Beschrijving primaire databanken

In navolging van de beschrijving van de instellingen, bronnen, variabelen en codes, geeft de beschrijving van de primaire databronnen meer inzage in de origine van de gegevens in het DWH AM&SB. Deze beschrijving bevat informatie over de wijze waarop de data worden opgenomen in de primaire databanken. De primaire databanken zijn de databanken waarin de gegevens initieel worden geregistreerd door de betrokken instellingen. Kennis omtrent de herkomst van de data, de registratiewijze en –redenen en eventuele kwaliteitscontroles zijn nuttig om goed geïnformeerd analyses uit te voeren waarbij ze een indicatie zijn over de kwaliteit van de betrokken gegevens.

De beschrijving van de primaire databronnen bevat volgende rubrieken:

  • Wordt het geleverde bestand gerecupereerd uit één enkel bestand of uit meerdere bestanden?
  • Wat is de naam van het extractiebestand(en) in de primaire databank?
  • Welke instantie registreert de gegevens?
  • Waarom worden deze gegevens initieel geregistreerd?
  • Op welk moment worden de gegevens geregistreerd?
  • Op welk wijze worden de gegevens geregistreerd?
  • Worden bepaalde gegevens nog gecorrigeerd na invoering in het systeem? Zo ja, op welk moment en waarom?

Voor ieder bestand in het DWH AM&SB is er een beschrijving van de primaire databron beschikbaar : FAO, FOD SZ, KSZ, Minirn, PDOS, Rijksregister, RVP, SIGEDIS, FBZ, POD MI, RKW, RSZ, RSVZ, RSZPPO, RVA, NIC en VDAB-FOREM-ACTIRIS-ADG.