In het kader van de COVID-19-crisis zullen er data beschikbaar zijn afkomstig van de RVA, de RSZ, de POD Maatschappelijke Integratie, het NIC en het RIZIV. Deze gegevens kunnen aangewend worden voor beleidsondersteunend en wetenschappelijk onderzoek.

De RSZ heeft intussen 2 bestanden ter beschikking gesteld, het personeelsbestand m.b.t. de periode maart 2020 - augustus 2021 (een afgeleide van DIMONA) en bestanden m.b.t. de 4 kwartalen van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021 met gegevens afkomstig uit Unistatbase (een afgeleide van de DMFA).

De RVA heeft een bestand aangeleverd m.b.t. de tijdelijke werkloosheid van maart 2020 - augustus 2021. De RVA levert 4 versies aan : één na 1, 2, 3 en 4 indieningsmaanden. Daarnaast heeft de RVA ook een bestand aangeleverd over de statuten voor de periode januari - december 2020.

De POD Maatschappelijke Integratie heeft twee bestanden aangeleverd, één m.b.t. de personen die het leefloon en één m.b.t. de personen die het equivalent leefloon hebben ontvangen. Beide bestanden hebben betrekking op 2020. De twee bestanden zijn samengevoegd tot één bestand dat een onderscheid maakt tussen het leefloon en het equivalent leefloon, en de data worden gegroepeerd in kwartaalbestanden.

Het bestand met gegevens NIC is beschikbaar voor de 4 kwartalen van 2020, maar de populatie is onvolledig.

Het bestand van het RIZIV slaat op de eerste 3 trimesters van 2020 en bevat gegevens over de periodes van invaliditeit. 

 

Meer informatie over deze bestanden vindt u terug in het overzicht der bronnen (in de rubriek “toegang tot de variabelen” kiezen voor “per bron”). De betrokken bestanden (bronnen) hebben alle “COVID19” in hun naam :

Deze bestanden blijven beschikbaar tot het moment waarop de bestanden die structureel worden ingeladen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming eveneens beschikbaar zijn voor de betrokken periode.