Variabele: November 2021

Een verbetering voorstellen

Naam

November 2021

Afkorting

refmaand_202111

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft voor de maand maart van het jaar 2020 weer of de zelfstandige gebruik maakt van een enkel of dubbel overbruggingsrecht en of de zelfstandige een gezinslast heeft.

Meer uitleg over de voorwaarden en bedragen van deze uitkering is te vinden op de website van het RSVZ.

Bron

COVID19_INASTI_OR_aanvulling

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/08/2022

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/