Variabele: Reden van het tijdskrediet

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden van het tijdskrediet

Afkorting

MOTIFTKR

Thema

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet

Definitie/omschrijving

Duidt de reden aan waarom het tijdskrediet werd aangevraagd: palliatief verlof, medische bijstand, opvoeding van een kind enz.

Zie bijlage8 voor een overzicht van de verschillende regimes tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/07/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De reglementering werd gewijzigd in 2007. Sindsdien kan een persoon gedurende een jaar tijdskrediet opnemen zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. Deze periode van één jaar kan worden verlengd met maximum 4 jaar tijdskrediet. In dit geval moet de reden van het tijdskrediet worden opgegeven (de personen voor wie deze variabele wordt ingevuld, zijn dus de personen die in 2006 tijdskrediet hebben opgenomen).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
blancoOnbekend ∞ - ∞
0Reden onbekend : tijdskrediet vóór 06/2007 01/04/2007 - ∞
00Zonder motief 01/01/2010 - 31/12/2019
1Onbestaande of oude codes 01/04/2014 - 31/12/2014
09Coronatijdskrediet 01/07/2020 - ∞
10Geen reden, tijdskrediet vanaf 06/2007 01/04/2007 - ∞
11Opvoeding van een kind 01/04/2007 - ∞
12Palliatieve verzorging 01/07/2007 - ∞
13Medische bijstand 01/04/2007 - ∞
14Verzorging van een gehandicapt kind 01/04/2007 - ∞
15Volgen van een opleiding 01/04/2007 - ∞
16In afwachting van het (brug)pensioen 01/04/2007 - 31/03/2013
17Verzorgen van gehandicapt kind tot 21 jaar 01/01/2015 - ∞
20Zonder motief 01/10/2012 - 31/12/2014
21Zorg voor kind jonger dan 8 jaar 01/10/2012 - 31/12/2014
22Palliatieve zorgen, 01/10/2012 - 31/12/2014
23Verzorgen van ziek gezins- of familielid, 01/10/2012 - 31/12/2014
24Verzorgen van zwaar ziek kind 01/10/2012 - 31/12/2014
25Volgen van een erkende opleiding 01/10/2012 - 31/12/2014
26Onbestaande of oude codes 01/04/2014 - 30/09/2014 De KSZ vermoedt een anomalie in het gegevensbestand van de RVA.
27Verzorgen van gehandicapt kind tot 21 jaar 01/10/2012 - 31/12/2014
30Foute encodage 01/10/2013 - 31/12/2014
40Onbestaande of oude codes 01/01/2014 - 31/12/2014 De KSZ vermoedt een anomalie in het gegevensbestand van de RVA.
51Onbestaande of oude codes 01/07/2014 - 31/12/2014 De KSZ vermoedt een anomalie in het gegevensbestand van de RVA.
90Niet van toepassing (einde loopbaan of geen TKR) 01/01/2015 - ∞
99Niet van toepassing 01/01/2007 - ∞

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Algemeen stelsel.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn stelsels die werknemers de mogelijkheid geven om hun loopbaan gedurende bepaalde tijd gedeeltelijk te verminderen of tijdelijk stop te zetten. Het stelsel van tijdskrediet heeft betrekking op de werknemers in de privésector, het stelsel van loopbaanonderbreking is een gelijkaardige maatregel voor de overheidssector. Als hij aan de voorwaarden voldoet, kan de werknemer vragen om een forfaitaire uitkering te ontvangen die door de RVA zal worden uitbetaald. Deze uitkering varieert naargelang de omvang van de prestatievermindering en ze is beperkt in de tijd.
Voor de 50-plus-werknemers die aan de voorwaarden voldoen, zal de uitkering tot aan de pensioensleeftijd worden uitgekeerd.

Het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking zijn rechten van de werknemers, behalve als hun aantal een bepaald percentage in het bedrijf overschrijdt, of als ze strategische functies bekleden. In heel kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) moet de mogelijkheid tot tijdskrediet met de werkgever worden besproken.

Specifieke stelsels

Er bestaan ook specifieke stelsels van loopbaanonderbreking, die aan een welomschreven reden zijn gebonden. Dit is het geval voor het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, of voor de hervatting van studies. In dit geval kan de uitkering die door de RVA wordt uitbetaald, voor een langere periode worden uitbetaald dan voorzien in het algemeen stelsel.