Variabele: Straatcode van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Straatcode van de entiteit

Afkorting

ent_street_code

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de straatcode van de entiteit.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De FOD Binnenlandse Zaken beheert deze straatcodes. De KBO gebruikt de straatcodes zoals ter beschikking gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken.

Internationale compatibiliteit

/