Bron DWH_ARES_Saturn

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Académie de recherche et d'enseignement supérieur

Naam

DWH_ARES_Saturn

Geldigheidsperiode

01/09/2004 - ∞

Coverage/scope

De Saturn-gegevensinzameling wordt uitgevoerd en gestuurd door een instelling verbonden met de Federatie Wallonië-Brussel, nl. l'Observatoire de l'Enseignement Supérieur (Waarnemingscentrum voor het Hoger Onderwijs). Het OES werd in 2008 opgericht en werd hoofdzakelijk belast met het uitvoeren van statistische analyses betreffende het hoger onderwijs ter bevordering van de slaagkansen.

De instellingen van het hoger onderwijs moeten de gegevens op regelmatige tijdstippen meedelen aan het OES op straffe van sancties. De gegevens hebben onder meer betrekking op:

  • De inschrijvingen per programma van de studenten die al dan niet voor financiering in aanmerking komen.
  • De persoonlijke gegevens van de studenten en de antecedenten ervan
  • Het slagen en het niet-slagen voor de examens
  • De schakelprogramma's
  • De studentenmobiliteit

Het DWH AM&SB bevat aldus gegevens met betrekking tot het hoogst behaald diploma van de student, zijn inschrijvingen in de verschillende instellingen van het hoger onderwijs, het land dat het diploma heeft uitgereikt, de toegangsvoorwaarden, de benaming van het gevolgde programma, ...

Periodiciteit

De gegevens worden jaarlijks door de ETNIC meegedeeld na afloop van het academiejaar. De gegevens afkomstig van de Saturn-inzameling bestaan sinds 2004 maar werden pas vanaf 2016 in het DWH AM&SB opgenomen.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is de inschrijving in een instelling van het hoger onderwijs.

Structuur

De gegevens worden per academisch jaar van inschrijving toegewezen.

Bijzonderheden/opmerkingen

Sinds 2014 is de Academie de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (ARES) verantwoordelijk voor de gegevensverzameling aan de hand van de informatie ingezameld door de instellingen van het hoger onderwijs. Op termijn wordt de ARES bevoegd om de gegevens rechtstreeks in te zamelen bij de studenten ingeschreven in het hoger onderwijs. Deze instelling is een satellietinstelling van de Federatie Wallonië - Brussel.

Links

Observatoire de l'enseignement supérieur / Collecte Saturn

Académie de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur

Fédération Wallonie-Bruxelles