Bron COVID19_INASTI_Vrijstelling

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Naam

COVID19_INASTI_Vrijstelling

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - 31/03/2022

Coverage/scope

Dit bestand geeft informatie over de zelfstandigen die een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen. De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de maatregel zijn de volgende:

  • Voor de bijdragen verschuldigd in 2020 en 2021 geldt dat elke zelfstandige die moeilijkheden ondervond een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen kon indienen.
  • Voor de bijdragen verschuldigd in het eerste kwartaal van 2022 gelden strengere voorwaarden. Zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen indien ze aan één van de volgende voorwaarden voldoen: (1) zelfstandigen die nog actief waren in een sector die gedwongen was te sluiten of (2) zelfstandigen die een sterke omzetdaling konden bewijzen omwille van de (maatregelen getroffen in het kader van de) COVID-19 crisis. 

Periodiciteit

De gegevens hebben betrekking op de periode die loopt van maart 2020 tot en met maart 2022.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is de combinatie tussen het identificatienummer van de sociale zekerheid en het kwartaal. Elk individu kan dus maximaal één record per kwartaal hebben.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor bepaalde zelfstandigen is geen informatie ingevuld (behalve het nationale registratienummer). Dit betreft zelfstandigen die gebruik maakten van de maatregel, maar vervolgens hun activiteit met terugwerkende kracht voor 2022 hebben stopgezet.
 

Links

Website van het RSVZ.